Lietuvos Širdies Asociacija

 

Lietuvos Širdies Asociacija, įgyvendindama pagrindinius tikslus ir uždavinius, aiškina visuomenei apie širdies ir kraujagyslių ligų  pavojingumą, išplitimą ir prevenciją bei moko  sveikos gyvensenos įgūdžių.
 
Šiai veiklai organizuoti pasitelkia LŠA struktūras, leidinius  ir masines  informacijos priemones, moko visuomenę būtiniausių įgūdžių, atsiradus pirmiesiems širdies ir kraujagyslių  ligų požymiams, suburia širdies ir kraujagyslių ligomis sirgusius ir sergančius pacientus į klubus bei pasitelkia juos, kai iškyla būtinumas paremti šią medicinos sritį.
 
Taip pat LŠA rūpinasi specialistų mokymu ir tobulinimu, organizuoja  konferencijas ir seminarus, leidžia ir platina metodinius  bei  mokslinius leidinius, ruošia, leidžia ir platina periodinį LŠA leidinį, bendradarbiauja su tarptautinėmis ir užsienio šalių medicininėmis ir visuomeninėmis organizacijomis.

Lietuvos širdies asociacija prisideda prie kardiologijos mokslo progreso ir aktyviai dalyvauja kuriant ir įgyvendinant klinikinės kardiologijos vystymosi Lietuvoje programą, kurios iniciatorė yra Sveikatos apsaugos ministerija.

Lietuvos Širdies Asociacija, įgyvendindama pagrindinius tikslus ir uždavinius, aiškina visuomenei apie širdies ir kraujagyslių ligų  pavojingumą, išplitimą ir prevenciją bei moko  sveikos gyvensenos įgūdžių.
 
Šiai veiklai organizuoti pasitelkia LŠA struktūras, leidinius  ir masines  informacijos priemones, moko visuomenę būtiniausių įgūdžių, atsiradus pirmiesiems širdies ir kraujagyslių  ligų požymiams, suburia širdies ir kraujagyslių ligomis sirgusius ir sergančius pacientus į  klubus bei pasitelkia juos, kai iškyla būtinumas paremti šią medicinos sritį.
 
Taip pat LŠA rūpinasi specialistų mokymu ir tobulinimu, organizuoja  konferencijas ir seminarus, leidžia ir platina metodinius  bei  mokslinius leidinius, ruošia, leidžia ir platina periodinį LŠA leidinį, bendradarbiauja su tarptautinėmis ir užsienio šalių medicininėmis ir visuomeninėmis organizacijomis.

Lietuvos širdies asociacija prisideda prie kardiologijos mokslo progreso ir aktyviai dalyvauja kuriant ir įgyvendinant klinikinės kardiologijos vystymosi Lietuvoje programą, kurios iniciatorė yra Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija.

Daugiau informacijos apie LŠA rasite čia.